Västerås kommun tänker lägga 4 miljoner på att asfaltera gång- och cykelvägen längs Mälaren till Björnön. Alla partier utom Liberalerna tycker tydligen att detta är en bra idé. Tekniska nämndens socialdemokratiska ordförande säger i Sveriges Radio att man måste tänka på alla som cyklar till skolan eller arbetet längs denna grusväg.

Från Liberalerna efterlyser vi lite verklighetskontakt från tekniska nämndens ordförande och övriga partier. Mycket få personer arbetspendlar med cykel till eller från Björnön. Ännu färre åker till skolan den vägen. Däremot är det väldigt många som använder grusvägen för en hundpromenad eller en motionsrunda i den fina naturen. De flesta uppskattar sträckan precis som den är. Utan asfalt. Det finns mer angelägna kommunala behov att använda dessa 4 miljoner till. Låt denna uppskattade grusväg vara som den är!

Från Liberalerna kommer vi att göra vad vi kan för att stoppa det här asfalterings-tokeriet.

Jesper Brandberg (L) oppositionsråd
Anna Östholm (L) ledamot tekniska nämnden

Debattartikel, VLT 3 feb. 2018

Klicka på denna länk och titta på videon där Anna Östholm (L) och hennes hund går till angrepp mot asfalteringen av gångvägen till Björnön. Anna är Liberalernas ledamot i Tekniska nämnden.