Kriminalvården beslutade i januari att permanent flytta häktet från Västerås till Salberga. Argumentet för att förlägga verksamheten där är att tillbyggnaden skulle kosta 100 miljoner istället för 300 miljoner om verksamheten behålls i Västerås.

De här kortsiktiga ekonomiska argumenten kan knappast överväga hur den totala effekten slår mot verksamheten i inte bara Västerås, utan hela västra Mälardalen. Kriminalvården har inte beräknat kostnader för kriminalvårdare som utgår från Västerås och som ska åka fram och tillbaka till domstolen eller Polisen.

Inte heller kostnaderna för poliserna och polisutredarna som också ska sitta och åka emellan. Till detta finns åklagarväsende och advokater som också påverkas av beslutet. Dessutom kommer det ta tid att genomföra vilket innebär att intagna också kan hamna i Uppsala och Örebro.

Räknar vi in avstånden från västra Mälardalen till Salberga så håller inte heller myndighetens kommentar om rimliga transporttider. Det är obegripligt att Kriminalvården avvecklar verksamheter och kapacitet, när de samtidigt ropar efter mer resurser och fler anstaltsplatser, det är snarare ett argument för att även Västerås behöver ett häkte.

Vi kan inte med nuvarande akuta polisbrist med underbemanning och en underfinansiering ha poliser som också agerar transporttjänst på grund av detta. Dessutom sker detta i en tid när poliser inte ens hinner hantera alla grova brott utan tvingas prioritera. Polisen har så stora bekymmer att poliser kommenderas in till Västerås från övriga länet men också från andra polisregioner. Det sista vi behöver är att bli av med ytterligare en viktig funktion inom rättsväsendet.

Liberalerna har sedan häktet stängdes ner tillfälligt uppmärksammat regeringen på frågan men den socialdemokratiska regeringen har inte agerat. De har vid varje tillfälle hänvisat till myndigheten.

De andra partierna har inte protesterat, först när det definitiva beslutet kom började röster höjas. Men skadan är redan skedd.

Liberalerna kräver att regeringen stoppar förslaget att lägga 100 miljoner kronor för en utbyggnad av Salberga. Resurserna kan istället användas för att återöppna häktet permanent i Västerås eller som del i att finansiera ett nytt häkte eller ett nytt polishus i Västerås.

Liberalerna startade förra veckan en namninsamling med krav på att regeringen återöppnar häktet. Detta sker digitalt och med listor på Liberalernas kansli i Västerås.

Insamlingen pågår till slutet av juni och överlämnas sedan till justitieministern. Vi menar att det är regeringen som styr sina myndigheter genom budget, uppdrag och mål i regleringsbrev. Regeringen kan också uttala politiska mål om nytt polishus eller i detta fall ett häkte. Ska rättsstaten fungera krävs det att Västmanland har funktioner som underlättar, inte försvårar för Polisen och domstolens arbete.

På följande länk kan du skriva under namninsamlingen.

Roger Haddad (L)
Rättpolitisk talesperson, riksdagsledamot för Västmanland

Debattartikel i VLT, 8 maj 2018