Om Jesper

om_mig1

Förtroendeuppdrag:
– Oppositionsråd; Ledamot, Kommunstyrelsen; (Ledamot, Västerås Stadshus AB)
– Ledamot, Kommunfullmäktige
– 2:e vice ordförande, Individ- och familjenämnden
– Ledamot, Fastighetsnämnden
– Ledamot, Västerås Strategiska Fastigheter AB med dotterbolag
– Ersättare, Marknads- och Näringslivsaktiebolag
– Ledamot, Styrelsen Liberalerna Västerås

Följ Jesper:

Blogg

Facebook