Det som händer i klassrummet är det avgörande för hur det går för barn och ungdomar i framtiden och vilka möjligheter de har att skapa sin egen framtid. Den absolut viktigaste faktorn för detta är läraren. Därför är det otroligt viktigt att vi kan locka fler duktiga pedagoger till läraryrket.

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Att våra barn har möjlighet att lyckas i skolan och möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap de behöver för framtiden handlar i grunden om skickliga lärare. Under årtionden har läraryrket i Sverige devalverats. Efter kommunaliseringen av skolan har lärarlönerna sjunkit och statusen på yrket likaså. En viktig faktor för att locka personer till och behålla de duktiga lärare vi redan har till läraryrket är lönen. Det är därför vi i Liberalerna arbetar för höjda lärarlöner.

Lärarförbundet har tagit fram ett verktyg för att se hur respektive kommun ligger till när det gäller lärarbehörigheten och Västerås ligger under genomsnittet i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Förbundet har också uppmärksammat att lärare ofta upplever att de är tvungna att gå ner i lön för att ta ett jobb i Västerås. Detta beror på att de angränsande kommunerna har en högre medellön än Västerås stad.

Självklart påverkar lönen Västerås möjligheter att anställa behöriga lärare. När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor. Detta är under all kritik och visar majoritetens oförmåga att ta itu med ett av grundskolans största problem!

Det har under de senaste åren blivit allt svårare att rekrytera och behålla behöriga lärare. Rektorerna har haft så stora utmaningar med att rekrytera behöriga lärare att de i många fall varit tvungna att anställa obehöriga lärare för att eleverna överhuvudtaget ska få någon undervisning.

Det är inte konstigt att lärare som är bosatta i Västerås väljer anställning i våra grannkommuner och fristående skolor som kan erbjuda 3000 kronor, ja till och med 5000 kronor mer i månaden.

Det är läraren som är den viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas nå målen i skolan. I Västerås kommunala skolor har vi ungefär 69 procent behöriga lärare. Behörigheten i Västerås sjunker och är under rikssnittet. Om vi jämför med exempelvis Surahammar så har de 79 procent behöriga lärare.

Det är snart val. Det behövs mer pengar till skolan och högre lärarlöner. Vi i Liberalerna har länge och kommer även fortsättningsvis att kämpa för högre lärarlöner och större resurstilldelning till skolan i Västerås. ​

Debattartikel i VLT, 16 april 2018