Den politiska majoriteten i Västerås (S-MP-C-KD) har många konstiga idéer för sig. En konstig idé är den överdrivna förtätningshysterin, med bostadsbyggande på grönytor och rekreationsområden. En annan konstig idé är deras önskan att lägga ned eller flytta Fridnässkolan, trots att den är en av kommunens bäst fungerande skolor.

Den senaste tiden har dessa två tokiga idéer samverkat på ett högst olyckligt sätt. Samtidigt som S-MP-C-KD har fått för sig att Fridnässkolans lokaler är undermåliga så vill majoriteten göra sig av med den mark som kommunen äger strax bredvid. Från Liberalernas sida tycker vi det är angeläget att Fridnässkolan behålls som F-6-skola i sitt nuvarande läge. Måste den byggas ut så ska det ske i närområdet.

När kommunen sommaren 2015 beslutade att markanvisa fyra tennisplaner på Fridnäs till en privat aktör så var skolan inte hotad. Det är den tydligen nu. Detta måste få konsekvenser för planeringen av kvarteret intill.

Det är rimligt att kommunen tar hänsyn till behovet av skolutbyggnad när man detaljplanerar kvarteret vid tennisbanorna. Bostadsproduktion kan inte gå före en acceptabel skolsituation i området.

Det är också rimligt att skolsituationen löses innan markanvisningen av kommunens tennisplaner övergår i en faktisk försäljning. Om läget för skolan har förändrats sedan 2015 så har allmänintresset det också.

Vi kommer i våra respektive nämnder att verka för att Fridnässkolans framtida lokalbehov, som F-6-skola, löses lokalt i det absoluta närområdet. Vi kommer inte att slutgiltigt godkänna några förtäningsprojekt på tenniskvarteret innan så har skett.

Jesper Brandberg (L), oppositionsråd och ledamot fastighetsnämnden
Henrik Östman (L),
ledamot byggnadsnämnden

Debattartikel, VLT 13 mars 2018

Liberalerna vill behålla Fridnässkolan där den ligger.Foto: VLT:s arkivLiberalerna vill behålla Fridnässkolan där den ligger. Foto: VLT:s arkiv