OBS! Detta är dåvarande Folkpartiets kommunalpolitiska handlingsprogram som antogs inför valet i Västerås kommun 2014, och som gäller för mandatperioden 2014-2018.

En ansvarsfull ekonomisk politik

Det kommunen har ansvar för ska skötas väl. Folkpartiet sätter god ekonomisk hushållning i främsta rummet med fokus på prioritering och omprövning av befintlig verksamhet. Vi prioriterar skola och äldreomsorg. Men även andra centrala verksamheter som socialtjänsten måste kunna finansieras.

Folkpartiet går till val på ordning och reda i kommunens ekonomi med tydliga krav på alla stadens verksamheter och bolag. Västeråsarna ska inte beskattas hårdare än vad som är nödvändigt för att ge goda ekonomiska förutsättningar för skola, vård och hög kvalitet inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar också vikten av att ha en reserv för sämre tider. Vår erfarenhet från majoritetstiden i Västerås är att detta arbetssätt hjälpt Västerås att bedriva en god verksamhet även i tuffare tider. Med tanke på de kommande stora utmaningarna inom framför allt skolan och äldreomsorgen ser vi fortsatt stora behov av reformer i kommunen. Folkpartiet inriktar därför den ekonomiska politiken på prioriteringar, upphandling av verksamhet, effektivare organisation för att möta framtidens behov. Men Folkpartiet vill inte medverka till kommunala skattehöjningar!

Valfrihet och konkurrens ger valuta för skattepengarna

Med Folkpartiet i Västerås kommunledning är konkurrensen det verkningsfulla medlet att ge medborgarna mer valuta för skattepengarna. Västerås stad ska ägna sig åt sådant som inte görs av staten, landstinget eller näringslivet, och som inte kan göras av invånarna själva.

Kommunen ska koncentrera sig på sina kärnverksamheter. Sådant som andra kan göra lika bra eller bättre bör läggas ut på entreprenad. Konkurrens mellan privata och kommunala alternativ ska även i fortsättningen användas aktivt för att få en effektiv organisation med hög kvalitet i verksamheten.

Det ligger inget egenvärde i den nuvarande utformningen av utförarorganisationen Proaros. Däremot är vi övertygade om att konkurrensutsättning inom äldrevården, skolan och barnomsorgen har inneburit stora fördelar i effektivitet, men också kvalitet. Det visar inte minst Skattebetalarnas förenings undersökningar av kommuners utbyte av skattepengarna, där Västerås ligger bra till. En del av detta goda betyg är den samordning som kunnat ske inom ramen för beställar-utförarmodellen och vi ska inte slarva bort denna landvinning.

Mark, fastigheter och anläggningar som inte är absolut nödvändiga för kommunala verksamheter som skola, kultur och fritid, bör säljas. Kommunens kärnuppgifter måste prioriteras.

Kostnaderna för den centrala administrationen ska minskas. Mindre resurser i kommunen ska läggas på allmänna planformuleringar, och mer vikt ska läggas vid revision och kvalitetskontroll som kan förbättra verksamheten. Då får västeråsarna mer för sina skattepengar. Målet är inte bara att göra saker rätt utan också göra rätt saker.

Klicka på följande länk för hela programmet; FP Västerås kommunalt handlingsprogram 2015-2018