”Är Västerås elever inte värda lika mycket som elever i andra kommuner?” inleds en insändare den 15 februari av Fröken trött och vi i Liberalerna ställer oss samma fråga. I varje budgetdebatt får vi dessutom svaret: nej, elever i Västerås skolor är inte lika mycket värda.

Majoriteten (S+MP+C+KD) menar den 28 februari att mycket positivt händer inom grundskolan och listar flera välbehövliga satsningar som genomförts, men detta är långt ifrån tillräckligt!

Med majoritetens politik har Västerås grundskola fallit från plats 235 i Lärarförbundets ranking 2016 till plats 259 i år och enligt SKLs Öppna jämförelser från plats 108 år 2010 till plats 215 år 2016.

Var tredje elev i grundskolan har inte betyg i alla ämnen. Niornas samlade meritvärde (exklusive nyanlända) fortsätter att sjunka. Lärare söker sig till kranskommunerna för att höja sin lön med flera tusenlappar i månaden. Det rödgröna styrets skolpeng är 15 procent lägre än genomsnittet i landets kommuner. Då blir också resultatet katastrofalt.

Det är läraren som är den viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas nå målen i skolan. Det som händer i klassrummet är det avgörande för hur det går för barn och ungdomar i framtiden och vilka möjligheter de har att skapa sin egen framtid. Därför är det otroligt viktigt att vi kan locka fler duktiga pedagoger till läraryrket och behålla de fantastiska lärare vi redan har som dagligen utför underverk i våra skolor runt om i Västerås.

När vi träffar rektorer inom grundskolan lyfts hela tiden problemet med att Västerås har en för låg skolpeng upp. Rektorerna säger att de har svårt att klara av sitt uppdrag då de till exempel har svårt att anställa utbildade lärare då lönerna i Västerås är lägre än kringkommunernas. Att inte kunna anställa leder också till en ännu större arbetsbörda för de lärare som redan jobbar i Västerås skolor.

Västerås ligger nu bland Sveriges absolut sämsta skolkommuner och dagens majoritet är ansvarig.

Liberalerna ville inför 2018 utöka budgeten för grundskolan med 40 miljoner kronor, utöver den ”satsning” majoriteten anses vara tillräcklig.

Vi behöver satsa mer pengar på skolan i Västerås. Rektorer och lärare måste få rätt förutsättningar för att kunna vända trenden så fler elever klarar av att gå ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen.

Liberalerna vill att dessa pengar ska gå till att anställa fler behöriga lärare och att införa tvålärarsystem i lågstadiet.

När lärare efter lärare väljer att öppet kritisera den S-ledda majoritetens behandling av grundskolan vore det passande om man lyssnade och gav mer pengar till skolan istället för att slå sig själv för bröstet.

Västerås hade som mål att vara Sveriges bästa skolkommun 2015. Med S-C-KD-MP vid rodret riskerar vi snart att vara Sveriges sämsta.

Jenny Boström (L), andre vice ordförande grundskolenämnden
Anna Lundberg (L),
ersättare grundskolenämnden

Debattartikel, VLT 11 mars 2018

Dags för mer pengar till skolan i Västerås?Foto: TTDags för mer pengar till skolan i Västerås? Foto: TT